PETg Ploché desky

PETg Ploché desky

Charakteristika

Jedná se o čiré průhledné desky – termoplast s vynikajícími optickými vlastnostmi s vysokou pevností, trvanlivostí a chemickou odolností. Mají rovněž výbornou odolnost proti ohni. Jsou 100% recyklovatelné.

Použití

Vzhledem k jejich snadné zpracovatelnosti a tepelné tvarovatelnosti při relativně nízkých teplotách, jsou desky ideálním produktem pro výrobu reklamních panelů, značení, světelných cedulí a displejů.

Pro své vlastnosti jsou vhodné jako ochranné zasklení prodejních automatů i pro výrobu krytů strojů v mnoha odvětvích průmyslu.

Rozměry

Desky se vyrábějí v sílách 2, 3, 4, 5, 6 mm v rozměrech 2050 x 3050 mm, v  barvě čiré.

Vlastnosti

Obecné   vlastnosti Testovací   metoda Hodnota
Hustota ASTM D792 1,27 g/cm3
Absorpce   vlhkosti (24 hrs @ 23 °C) ASTM D570 < 0,2%
Rozpustnost   ve vodě DIN 53122 nerozpustný
     
Mechanické   vlastnosti Testovací   metoda Hodnota
Pevnost v   tahu ASTM D638 53,7 MPa
Pevnost v   tahu při přetržení ASTM D638 26,2 MPa
Modul   pružnosti v tahu ASTM D790 2150 MPa
Izod   (zkouška vrubové houževnatosti) ASTM D256 91 J/m
Tvrdost   podle Rockwella ASTM D785 116
     
Tepelné   vlastnosti Testovací   metoda Hodnota
Teplota  měknutí podle Vicata (B) ASTM D125 82,8 °C
Koeficient   lineární teplotní roztažnosti DIN EN ISO   75-2 0,04 –   0,05 mm/m°C
Teplota   použití

– 20 °C až   + 60 °C
     
Elektrické   vlastnosti Testovací   metoda Hodnota
Dielektrická   pevnost ASTM D149 16 kV/mm
Měrný   povrchový odpor ASTM D287 1016 Ω

PETg desky

logotop.png
A Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice (Uvnitř areálu VVUÚ)E vsssro@seznam.czM +420 603 807 110T +420 599 509 026

Kontakt

Please type your full name.

Invalid email address.

Prosím vložte předmět zprávy.

Invalid Input

Copyright © 2024 VSS s.r.o..

Vyhledávání