Teflon

Teflony

Charakteristika teflonu

Teflon je krystalický polymer bílé barvy, hladký, pružný, parafinického vzhledu. Obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti jako jsou vysoká chemická odolnost, odolnost proti vysokým teplotám, výborné elektroizolační vlastnosti, těsnící účinky, odolnost proti stárnutí a velmi dobré kluzné vlastnosti. Zároveň velice dobře odolává povětrnostním vlivům, mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Výrobky z teflonu jsou hydrofobní, bez chuti a zápachu, zdravotně nezávadné v rozsahu teplot od – 70 do +250ºC. Při teplotách nad 350ºC nastává tepelný rozklad, přičemž jeho zplodiny jsou jedovaté. Vznik jedovatých zplodin může také nastat při obrábění za nevhodných podmínek.

 

Použití

V elektrotechnice jako izolace vodičů a při výrobě transformátorů a jiných elektrotechnických zařízení, jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících povrchů, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro příruby, čerpadla, ložiska, ventily, uzávěry, pumpy, kompresory, míchací a jiná zařízení.

Vlastnosti

Vlastnost Jednotka Hodnota
Měrná hmotnost g/cm3 2,1
Pevnost v tahu Mpa 12
Protažení % 150
Koeficient tření * 0,07 – 0,11
Teplota použití °C –70 až +250
Teplota tání krystalické fáze °C 327
Teplota rozkladu °C nad 350
Tepelná vodivost W (m°C) 0,23
Nasákavost % 0
Elektrická pevnost kV/mm vyšší než 10
Povrchový odpor ohm vyšší než 1010

* oproti broušení oceli při suchém tření

Zápalnost – teflon patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575ºC. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

Chemická odolnost – teflon odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Rozměrové tabulky:

Teflonové desky

Tloušťka Rozměr 400 × 400 mm Rozměr 1200 × 1200 mm
mm Orientační hmotnost kg/ks Orientační hmotnost kg/ks
2 0,73 7,20
3 1,16 10,10
4 1,46 13,70
5 1,89 17,30
6 2,20 20,20
8 2,95 27,40
10 3,85 34,60
12 4,42
15 5,70 50,40
20 7,70 69,20
30 11,45 103,70
40 15,40
50 19,20

 

Teflonové tyče a bloky

Průměr Délka Or.hmotnost
mm mm kg/ks
Ø 10 1000 0,12
Ø 12 1000 0,16
Ø 15 1000 0,43
Ø 20 1000 0,67
Ø 25 1000 1,08
Ø 30 1000 1,57
Ø 35 1000 2,10
Ø 40 1000 2,70
Ø 45 1000 3,80
Ø 50 1000 4,67
Ø 60 1000 6,93
Ø 70 1000 9,30
Ø 80 1000 12,20
Ø 90 1000 15,40
Ø 100 1000 19

Uvedené průměry lze dodat i v délkách 2000 mm.

Na objednání možnost dodání větších průměrů od 100 mm.

Teflonové folie

Síla [mm] Šíře [mm]
0,1 100
0,2 100
0,3 100
0,5 100
0,6 100
0,8 100
1,2 100
1,5 100