Polyamid

Alkalický polyamid PA 6 (silon)

Polyamidy

Charakteristika alkalického polyamidu

Alkalický polyamid je termoplastický materiál, který díky svým vlastnostem – tvrdosti, pevnosti, houževnatosti a malému kluznému odporu – splňuje většinu požadavků na použití konstrukčních plastů. Nejvýznamnější předností je bezhlučný chod součástí vyrobených právě z tohoto materiálu.

Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou chemickou odolností, předurčují polyamid jako materiál univerzálně použitelný v oblasti konstrukce i údržby odvětví jako je strojírenství, dopravní technika, hutnictví, textilní, důlní, chemický, elektrotechnický průmysl a vzhledem k možnému krátkodobému styku s potravinami i v potravinářství.

Použití

Kluzná ložiska, pouzdra čepu, ozubená a šneková soukolí, vačky, kladky, řemenice, vodící lišty a válce, příruby, škrabky, rukojeti, dorazy, kluzné části strojů, válečky dopravníků, těsnění, řezací a sekací desky, izolátory apod.

Vlastnosti alkalického polyamidu

Vlastnost Jednotka aPA 6 Norma
Tvrdost (+-5°) Sh D 76/71*
Pevnost v tahu N/mm2 min 35* DIN 53455
Tažnost (+- 10%) % min 50* DIN 53504
Měrná hmotnost g/cm3 1,14 DIN 53479
Koeficient tření *** 0,25 – 0,30
Teplota tání °C 218 DIN 53736
Teplota použití °C -30 +80 DIN 52612
Délková tep. roztažnost °Cˉ1 9-11·10-5 DIN 52328
Tepelná vodivost W.mˉ1.Kˉ1 0,28 – 0,35
Rovnovážný obsah vody % 2,5* 7,5** DIN 53715

* hodnoty za podmínek: +23°C, 50% relativní vlhkost
** hodnoty za podmínek: +23°C, 100% relativní vlhkost
*** oproti broušení oceli při suchém tření

Na požádání zajišťujeme speciální druhy modifikovaných polyamidů jako např: PA 66, POM, ERTALON, MAPA (s příměsí Grafitu) aj.

Zpracování

Při opracování je potřebné používat jen ostré nástroje v provedení určeném na obrábění hliníku a bronzu, s použitím vysoké řezné rychlosti a malého posunu. Při strojním (třískovém) obrábění doporučujeme dodržovat podmínky uvedené v tabulce:

Způsob obrábění
soustružení řezání pilou frézování
Úhel hřbetu 5° – 10° 30° – 40° 25° – 30°
Úhel čela 15° – 25° 5° – 8° 25°
Rozteč zubů (mm) 5 – 10
Posuv (mm) 0,1 – 0,3 ručně 0,3
Řezná rychlost (m/min.) 150 – 800 800 – 1000 (pásová)
1000 – 2000 (okružní)

Při vyšších rychlostech obrábění se doporučuje chlazení vzduchem, chladící emulzí, vodou nebo olejem.Velmi citlivé je vrtání masivních bloků (válců). U odlitků o průměru větším než 100 mm působí vnitřní pnutí, které může být příčinou prasknutí při neopatrném vrtání. Proto doporučujeme dodržovat tyto zásady:
Základní otvor vrtat ostrým spirálovým vrtákem o průměru menším než 10 mm při řezné rychlosti do cca 500 ot/min. a posuvu menším než 0,1 mm/ot.. Je třeba zajistit dostatečné chlazení vodou nebo chladící emulzí. Předvrtaný otvor se doporučuje postupně zvětšovat, např. při průměru 10 mm postupovat dále průměry 15, 20, 30 mm atd. a při dostatečně velkém průměru dále postupovat soustružením.

Rozměrové tabulky:

Tyče

Průměr [mm] Délka [mm]
20 – 300 1000
18 – 200 1000
100 – 300 400
300 – 500 dle dohody

Desky – případně hranoly (+)tolerance

Síla [mm] Rozměr desky [mm]
10 – 100 1000 × 500
8 – 100 1000 × 2000

Trubky

Průměr [mm] Délka [mm]
63/min. 30 1000
70/min. 30 1000
80/min. 30 1000
90/min. 30 1000
100/min. 30 1000
110/min. 30 1000

* možnost výroby jiných vnitřních rozměrů po dohodě

Polyamidové tyče

ROZMĚR [MM]

ORIENT. HMOTNOST [KG]

 

ROZMĚR [MM]

ORIENT. HMOTNOST [KG]

Ø 20 × 1000 0,6   Ø 140 × 1000 20
Ø 25 × 1000 0,8   Ø 150 × 1000 22,5
Ø 30 × 1000 1,1   Ø 160 × 1000 25,1
Ø 35 × 1000 1,3   Ø 170 × 1000 28,4
Ø 40 × 1000 1,7   Ø 180 × 1000 31,5
Ø 45 × 1000 2,1   Ø 190 × 1000 35,4
Ø 50 × 1000 2,5   Ø 200 × 1000 39,2
Ø 60 × 1000 3,5   Ø 210 × 1000 43,2
Ø 70 × 1000 4,6   Ø 220 × 1000 48
Ø 80 × 1000 6,0   Ø 230 × 1000 50,6
Ø 90 × 1000 8,0   Ø 240 × 1000 56,8
Ø 100 × 1000 10,0   Ø 250 × 1000 59,8
Ø 110 × 1000 11,7 Ø 260 × 1000 65,4
Ø 120 × 1000 14,2 Ø 270 × 1000 69,6
Ø 130 × 1000 16,9 Ø 280 × 1000 75,8

POLYAMIDOVÉ desky

ROZMĚR [MM] ORIENT. HMOTNOST [KG]
8×2000×1000 23
10×2000×1000 27
15×2000×1000 32
20×2000×1000 52
25×2000×1000 64
30×2000×1000 77
35×2000×1000 90,6
40×2000×1000 102
50×2000×1000 127