Řezání vysokotlakým vodním paprskem

Na základě dodané výkresové dokumentace nebo požadavků řežeme plastové či pryžové materiály.

Řezání dílů probíhá na CNC řízeném stole až do rozměru 3000×1500 mm. Pro zpracování měkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro tvrdé materiály se pro zlepšení řezu přidává abrazivo

VÝHODY:

  • Řezané díly nevykazují žádné fyzikální, chemické ani mechanické změny
  • Minimální silové působení na řezaný materiál, nedochází k mikrotrhlinám
  • Většinu materiálů lze dělit při velkém rozsahu řezaných tlouštěk
  • Malý prořez opracovávaného materiálu – úspory ve využití polotovaru

ŘEZANÉ MATERIÁLY: Pryžové desky, desky z PE, PP a PVC, polytan, plexisklo, polykarbonáty, teflon, elektroizolační desky jako kartit, textit sklotextit aj.